Vragenlijst interpersoonlijk gedrag

"De roos van Leary"

In deze vragenlijst beschrijft u hoe u zich opstelt in sociale relaties. Het invullen gaat het helderst wanneer u één bepaalde relatie van uzelf voor ogen hebt, bijvoorbeeld een bepaalde relatie op uw werk. Maak dus vooral een keuze hierin.

Lees de hierna volgende lijst van interpersoonlijke gedragsvormen door en vink het vakje aan dat voor het woord of zinnetje staat dat een goede typering geeft van uw opstelling in de gekozen relatie.

De zinnetjes staan in de derde persoon geformuleerd, want u kunt deze vragenlijst ook gebruiken om het persoonlijke gedrag van iemand anders te typeren.

Als u klaar bent met aanvinken van de woorden of zinnen die u goed typeren dan kunt u de resultaten opvragen door op de knop "Toon resultaat" te klikken onder aan de pagina. De getoonde resultaten kunnen desgewenst worden afgedrukt.

 1. kan opdrachten geven
 2. kan voor zichzelf zorgen
 3. hartelijk en met begrip
 4. bewondert en immiteert anderen
 5. is het met iedereen eens
 6. schaamt zich voor zichzelf
 7. erg bezorgd om bevestiging te krijgen
 8. geeft altijd advies
 9. verbitterd
10. met een ruim hart en onbaatzuchtig
11. opschepperig
12. zakelijk
13. kan streng zijn wanneer dat nodig is
14. koud en zonder gevoel
15. kan klagen wanneer dat nodig is
16. samenwerkingsgezind
17. klagerig
18. kritisch op anderen
19. kan gehoorzamen
20. wreed en onhartelijk
21. afhankelijk
22. dictatoriaal
23. dominerend
24. er sterk op uit om met anderen goed overweg te kunnen
25. moedigt anderen aan
26. heeft er plezier in voor anderen te zorgen
27. vastberaden maar rechtvaardig
28. aan één stuk door vriendelijk
29. mild ten aanzien van een fout
30. goede leider
31. dankbaar
32. behulpzaam
33. kan fouten van anderen niet verdragen
34. onafhankelijk
35. houdt van verantwoordelijkheid
36. heeft gebrek aan zelfvertrouwen
37. laat anderen besluiten nemen
38. vindt iedereen aardig
39. houdt ervan om verzorgd te worden
40. baast over anderen
41. zachtmoedig
42. bescheiden
43. gehoorzaamt te bereidwillig
44. overbeschermend
45. vaak onvriendelijk
46. door anderen gerespecteerd
47. rebelleert tegen van alles
48. gepikeerd, wanneer een ander de baas over hem speelt
49. assertief en vertrouwend op zichzelf
50. sarcastisch
51. verlegen
52. egoïstisch
53. sceptisch (twijfelzuchtig)
54. open en direct
55. koppig
56. te gemakkelijk te beïnvloeden door anderen
57. denkt slechts aan zichzelf
58. te toegeeflijk aan anderen
59. lichtgeraakt en makkelijk gekwetst
60. probeert ieder te troosten en te bemoedigen
61. geeft gewoonlijk toe
62. vol respect voor gezag
63. wil dat ieder hem sympathiek vindt
64. zal ieder geloven

Als u klaar bent met aanvinken van de woorden of zinnen die u goed typeren dan kunt u de resultaten opvragen door op de knop "Toon resultaat" te klikken.
De getoonde resultaten kunnen desgewenst worden afgedrukt.


 

Bron: J. Remmerswaal,
Handboek groepsdynamica,
Soest, Uitg. Nelissen, 2001 (5e druk)
Door: Gert van Oel